Informace doplňujeme tak, jak řečníci a řečnice potvrzují svou účast. Sledujte Inclusion Europe, ať vám neunikne žádná aktualizace: Twitter a Facebook (anglicky).

 

 

Ilse Achilles, Německo

Ilse má dvě dcery a jednoho syna. Syn má postižení. Jako žurnalistka napsala několik knih o životě lidí s postižením. Jedním z jejích témat je láska, partnerství, sex a rodičovství a jak si ho mohou užívat lidé s postižením. Ilse bude hovořit o hlavních překážkách na cestě k přátelství, lásce a partnerství. Tyto překážky vidí mimo jiné v přílišné starostlivosti rodičů, ve strachu, který mají profesionálové, kteří lidi s postižením podporují a v nedostatečném sebeurčení lidí s postižením. Chtěla, aby se tato situace změnila.

Ivana Ambrosová, Česko

Ivana je předsedkyní  SPMP ČR a řídí několik sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. Slavnostně zahájí konferenci společně s Janem Hamákem, českým sebeobhájcem, a zástupci Inclusion Europe.

 

Zdeňka Adamčíková, Česko

Je speciální pedagog. V současné době pracuje v Nadačním fondu J&T. V práci pomáhá rodinám v tísni a lidem se zdravotním postižením. Zároveň se věnuje výzkumu, který je zaměřený na rodičovství osob s mentálním postižením. Zdeňka bude hovořit o tom, co ženy s mentálním postižením potřebují, aby mohly být dobrými matkami.

Jana Bernoldová, Česko

Je speciální pedagog, nyní na rodičovské dovolené. Řadu let pracuje s lidmi s mentálním postižením. Působí také jako konzultant a přednášející v oblasti rodičovství osob s mentálním postižením. Je spoluautorkou výzkumu zaměřeného na mateřství žen s mentálním postižením. Jana bude hovořit o tom, co ženy s mentálním postižením v roli matek ovlivňuje a jakou potřebují podporu.

Anna Blažková, Česko

Anna Blažková pracuje jako sociální pracovnice ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Ráda organizuje a vede vzdělávací a podpůrné akce pro lidi s mentálním postižením a jejich rodiny. Vedla kurz sociálních dovedností a podporovala svépomocnou skupinku zaměřenou na vztahy, partnerství a sexualitu. Podílela se na tvorbě osvětových publikací o zdraví, vztazích, partnerství, sexualitě, mateřství a zneužívání ve snadno srozumitelné formě. Na konferenci povede společně s Petrem Eisnerem workshop “Kdo jsem já a jaké lidi mám rád/a”.

Xenie Dočkálková, Česko

Xenie Dočkálková pracuje jako odborná poradkyně a psycholožka v SPMP ČR. Má zkušenosti s lektorováním kurzů pro lidi s mentálním postižením a podporuje klub “Kamarádi”, což je svépomocná skupina pro lidi s postižením, kde mají možnost si v bezpečném prostoru povídat o vztazích, partnerství, rodičovství, sexualitě atd.

Pavla Dohnálková, Česko

Pavla Dohnálková je 26 letá slečna s downovým syndromem. Chodila do speciální základní školy a poté do sociálního zařízení “Zelený dům pohody” v Hodoníně, kde se seznámila s novými kamarády a kamarádkami, kteří pod vedením režisérky Katky Hornové natočili film “Nesvéprávné lásky” pojednávající o partnerském vztahů lidí, kteří jsou zbaveni svéprávnosti. Pavla hrála ve filmu hlavní roli se svým tehdejším přítelem. Ve svém příspěvku bude Pavla pouštět ukázky z filmu a přidá i další osobní zkušenosti s láskou a partnerstvím.

Petr Eisner, Česko

Petr Eisner je nezávislý odborník na sexualitu lidí s mentálním, v rámci České republiky udělal v této oblasti kus práce, která měla a má velký vliv na změny předsudků a stereotypů v oblasti sexuality a vztahů lidí s mentálním postižením. Petr vás bude na konferenci doprovázet jako moderátor, ve workshopu “Kdo jsem já a jaké lidi mám rád/a” bude mluvit o tom, jak navazovat vztahy s druhými lidmi, jak rozumět a jak se vypořádat s různými společenskými rolemi a ve svém hlavním příspěvku shrne, jaké jsou současné a existující možnosti podpory lidí s mentálním postižením v jejich partnerském a milostném životě.

Ellen GoodeyEllen Goodey, United Kindom

Ellen je sebeobhájkyně v Mencapu.

 

 

Senada Halilčevič, Chorvatsko

Senada je sebeobhájkyně. Většinu života prožila v ústavu, ale nyní žije samostatně. Senada je místopředsedkyní Inclusion Europe a vede EPSA (Evropská platforma sebeobhájců). Pracuje v Chorvatské asociaci sebeobhájců.
Nedávný rozhovor se Senadou (anglicky).

Jan Hamák, Česko

Jan Hamák je sebeobhájce a pracuje ve firmě AVAST. Má zkušenosti s moderováním nejrůznějších akcí pro lidi s i bez  mentálního postižení. Jan konferenci Europe in Action 2017 spolu s předsedkyní SPMP ČR Ivanou Ambrosovou a představiteli Inclusion Europe zahájí. Na konferenci bude také podílet jako pomocník lektora.

Juultje Holla, Nizozemí

Juultje Holla pomáhá lidem, kteří žijí v ústavu opustit ústav, jít bydlet mezi ostatní lidi a stát se součástí komunity. Na konferenci bude mluvit o tom, jak je pro lidi opouštějící ústavy důležité vybudovat si v novém bydlišti běžné vztahy. Bude také, společně s Ellis Jongerius, mluvit o ženách, které v ústavu zažily násilí a jaký to mělo vliv na jejich začlenění do společnosti.

Matus and RozkaRózka Horvátová a Matúš Kubove, Slovensko

Matúš je mladý muž. Je mu téměř 32 let. Protože jeho rodina na tom byla špatně, vyrostl po ústavech, kde neměl možnost žít život podle svých představ. Dnes žije samostatně se svou přítelkyní Rózkou ve společném bytě. Rózka je spokojená mladá žena. Je jí 22 let. Od dětství žila také v různých ústavech. Díky své podpůrkyni Denise a dalším lidem teď žije samostatně spolu s Matúšem a spřádají společné plány do budoucna. Většina lidí, kteří žijí v ústavech, mohou o lásce a partnerství jen snít. Díky tomu, že žijí v normální komunitě, mohou Matúš a Rózka žít svůj sen. S účastníky konference se podělí o svůj příběh s happy-endem a budou mluvit o překážkách, kterým museli čelit, když se chtěli vzít.

Radka Jonášová, Česko

Radka Jonášová bydlí v Chráněném bydlení na Slapech. Pracuje v tréninkové kavárně Mezi řádky. Již dva roky žije se svým partnerem ve společném bydlení. Mají i další plány do budoucnosti. Na konferenci bude paní Jonášová mluvit o svých zkušenostech z partnerského života.

Ellis Jongerius, Nizozemí

Ellis Jongerius je sebeobhájkyně. Je zaměstnaná v organizaci LFB ve Vzdělávacím oddělení. Vzdělává lidi s mentálním postižením a tím je posiluje. Na konferenci bude spolu s Juultje Holla mluvit o ženách, které v ústavu zažily násilí a jaký to mělo vliv na jejich začlenění do společnosti.

Marie Kotačková, Česko

Marie Kotačková je předsedkyně SPMP Třebíč a dlouholetá členka Republikového výboru SPMP ČR. Je zároveň maminkou dnes dospělých dcer – dvojčat Mariky a Denisy, které žijí v rodinném kruhu, který kromě rodičů tvoří i babička. Marii Kotačkovou uslyšíte v rámci jednoho z workshopů vyprávět o peripetiích, kterými Marika s Denisou procházejí, když potřebují běžné preventivní prohlídky nebo i náročnější zdravotnické zásahy. V rámci tohoto workshopu se budete také moci podívat na část pořadu Klíč, který Česká televize o rodině Kotačkových natočila.

Eva Kremlíková, Česko

Eva Kremlíková má dlouholeté zkušenosti v práci s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami. Na Karlově univerzitě studovala psychosociální vědy a teologii. Nyní je  zaměstnaná v SPMP ČR jako sociální pracovnice.

 

Adrian Margineanu a Doru Jurchescu, Rumunsko

Adrian je sebeobhájce z nadace “Pentru Voi” z Temešváru v Rumunsku. Bydlí v chráněném bydlení a navštěvuje denní stacionář, který provozuje nadace, kde se účastní denního programu a různých aktivit. Pentru Voi je jeho rodina, jinak nikoho nemá. Adrian bude mluvit o svém životě, svých touhách a o snaze najít se přítelkyni. Doru v nadaci Pentru Voi pracuje. S lidmi s postižením pracuje téměř 25 let. V minulosti pracoval s dětmi, s dospělými, se seniory a s jejich rodinami v různých pozicích, například jako lékař, seniorní úředník, sociální pracovník. Doru doplní Adrianovu prezentaci a bude mluvit o různých překážkách, kterým musel Adrian ve svém životě čelit. Bude také mluvit o tom, jak se vyvíjely vztahy některých dalších lidí z nadace Pentru Voi – lidí, kteří nakonec uzavřeli manželství a měli děti, o jejich úspěších i prohrách.

Zdeňka Miková, Česko

Zdeňka Miková je sebeobhájkyně . Pracuje v kavárně Bílá Vrána. Bydlí v chráněném bydlení. Má zkušenost s prací pomocného lektora na kurzech pro lidi s mentálním postižením. Také se podílela na vytváření publikací o antikoncepci a porodu v jednoduchém čtení. Na konferenci se bude podílet na workshopu o tom, jak využít publikace v jednoduchém čtení při prevenci v péči o zdraví.

Pavlína Mroczkowská, Česko a Polsko

Pavlína Mroczkowská pracuje jako speciální pedagog ve Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením. Pracuje se skupinou sebeobhájců a podporuje je v jejich aktivitách. Lektoruje a vytváří kurzy pro lidi s mentálním postižením, například Kurz první pomoci aneb Jak můžu pomoci zraněnému člověku. Podílela se na tvorbě osvětových publikací o zdraví, vztazích, partnerství, sexualitě, mateřství a zneužívání ve snadno srozumitelné podobě. V současné době se zabývá problematikou využívání internetu a seznamovacích portálů lidmi s mentálním postižením a osvětovými akcemi z oblasti zdravotnictví (spolupráce zdravotnického personálu s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami).

Jeanne Nicklas-FaustJeanne Niklas Faust, Německo

Jeanne Nicklas-Faust je federální ředitelka Lebenshilfe.

 

 

Maureen Piggot, Spojené království

Maureen je prezidentka Inclusion Europe. Je také jednou z členek rady Rix Centre, byla po mnoho let ředitelkou Mencapu v Severním Irsku. Maureen konferenci Europe in Action 2017 spolu s představiteli SPMP ČR zahájí a bude moderovat jednu z jejích částí.

 

Jan Paleček senior and juniorJan a Jan Palečkovi, Česko

Otec Jan Paleček žije v Kadani a užívá si důchodu. Vychoval 3 děti a momentálně bydlí se svým synem Janem, který potřebuje jistou míru podpory. Je aktivním občanem a účastníkem komunitního života ve svém městě. Věnuje se dobrovolné činnosti, podpoře a pomoci druhým lidem. Syn Jan Paleček vystudoval zvláštní školu a 3 roky se učil obuvníkem v Jedličkově ústavu v Praze. Momentálně pracuje v Domově pro seniory jako dobrovolník. Rád cestuje, nejraději autobusem. Ve volném čase rád posedí v kavárně. Je aktivním voličem. Palečkovi budou mluvit o tom, jakou hodnotu pro ně vztahy představují. Jak je možné podpořit své dítě při navazování přátelství a udržení si kontaktů s rodinou a přáteli.

Štěpán Půhonný, Česko

Štěpán Půhonný je sebeobhájcem už 20 let. Bydlí v domově pro osoby se zdravotním postižením v Kytlicích, kde v současné době zakládá skupinu sebeobhájců. Celý život pracoval v chráněné dílně a žil v Praze se svou rodinou. Když se jeho partnerka Vlaďka odstěhovala do Kytlic, rozhodl se jít za ní a strávit společně zbytek života tam. Na konferenci bude mluvit o Vlaďce a o tom, jak se rozhodl přestěhovat za ní.

Harry Roche, Velká Británie

Harry je sebeobhájce v Mencapu, člen řídícího výboru Evropské platformy sebeobhájců (EPSA) a člen výboru Inclusion Europe.

 

 

Iva Šiková, Česko

Iva Šiková je členkou výboru SPMP Brno a zástupkyní SPMP Brno v Národní radě osob se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji. Její dcera Zuzka se narodila s těžkým postižením, díky kterému potřebuje nepřetržitou pomoc a podporu. Iva od jejího narození neúnavně pracuje na tom, aby Zuzka měla své místo v rodině, mezi rodinnými přáteli a aby měla i své vlastní kamarády a přátele. Iva Šiková se s vámi v rámci workshopu podělí o své každodenní zkušenosti z toho, jak pomáhá Zuzce hledat kamarády, setkávat se s přáteli a blízkými, jak se jí při tom daří udržovat své vlastní kontakty a vztahy v rodině, chodit do práce, podporovat manžela soukromého zemědělce a milión dalších věcí.

Josep Tresserras, Spain

Josep je ředitelem Som – Fundació v Barceloně. Je odborníkem na právní a etické otázky týkající se mentálního postižení. Od roku 1995 je také členem výboru Španělské asociace nadací pro opatrovníky (Spanish association of Guardianship Foundations). Je také členem výboru asociace sdružující sociální podniky v Katalánsku (AEES DINCAT) a obchodní asociace v oblasti sociální ekonomiky (Business Association in the field of Social Economy). Josep je členem komise Katalánské vlády, která dohlíží na neziskové organizace, které se starají o lidi pod opatrovnictvím. Bude mluvit o projektu Život  – podpoře lidí s postižením při budování vztahů a plánování „životního projektu“, což je téma, kterému se Som – Fundació věnuje od svého založení.

Tania Tsiora, Evropská komise

Tania Tsiora je původně z Řecka. Od roku 2011 pracovala pro Evropskou komisi na Oddělení práv lidí s postižením. Momentálně pracuje na Oddělení pro začlenění lidí s postižením, kde je odpovědná za politiku inkluzivního vzdělávání. Bude mluvit o inkluzivním vzdělávání, o tom jak je důležité učit se, přispívat a účastnit se všech oblastí života nejen ve škole, ale v celé společnosti. Škola a volnočasové aktivity jsou pro děti i mládež velmi důležité. Seznamují se při nich navzájem a učí se sociální dovednosti, což dále rozšiřuje jejich vzdělání, takže jsou připraveni na nezávislý život ve společnosti.

Martina VenglářováMartina Venglářová, Česko

Martina Venglářová je psycholožka a psychoterapeutka. Má dlouholetou praxi v oblasti duševního zdraví a specializuje se na oblast sexuologie. Působí jako poradce, lektor a supervizor v oblasti sexuality lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením.  Je spoluautorkou knihy “Sexualita osob s postižením a znevýhodněním”. Na konferenci bude hovořit o tom, jak a proč jsou lidé s mentálním postižením ohrožení sexuálním násilím.

Jana Zárubová, Česko

Jana Zárubová je lékařka, neuroložka. Provozuje odbornou neurologickou ambulanci v Praze. Ve své práci se věnuje péči o ženy s epilepsií a kombinovaným postižením a komplexně jim pomáhá plánovat těhotenství a porod. Paní doktorka Zárubová bude ve svém příspěvku mluvit o své práci a o ženách s epilepsií a kombinovaným postižením.

Jan Žebrakovský, Česko

Jmenuji se Jan  Žebrakovský, je mi 33 let, jsem z Prahy.  Mám rád počítač, cestování, plavání, posezení s přáteli.  V současné době pracuji jako recepční.  Na konferenci se uvidíme na workshopu „Hledáme lásku a přátelství na internetu – jak dodržovat bezpečnost“.

Full programme here.