Mít přátele a partnera je důležité pro každého. Lidé s intelektovým postižením se ale často střetávají s potížemi, když se snaží utvořit vztahy s ostatními lidmi. Jejich rodiny přitom zažívají naděje a obavy, které jsou s tímto tématem spojené.

Konference Europe in Action je příležitostí naslouchat zkušenostem s tímto tématem z první ruky – od lidí s postižením i jejich rodin. Konference je místo pro diskuzi, výměnu názorů a sdílení zkušeností, jak překonávat překážky a obavy s tímto tématem spojené.

Pestrá skladba řečníků je dobrou příležitostí k otevření nových pohledů, poukázání na důležitost určitých témat a k navázání spolupráce.

Středa 31. května
Doprovodné akce, není součástí konference Europe in Action 2017

09.30 – 10.30
Kulatý stůl o implementaci Úmluvy o právech lidí s postižením – otevřeno pro všechny zájemce, jen v angličtině
Seminář k projektu Safelabs – otevřeno jen pro přihlášené přes SPMP ČR, jen v češtině
10.30 – 10.45
Přestávka
10.45 – 12.30
Kulatý stůl o implementaci Úmluvy o právech lidí s postižením,
Seminář k projektu Safelabs
,
Řídící výbor Evropské platformy sebeobhájců – jen pro pozvané
12.30 – 14.30
Oběd
14.30 – 16.30
Setkání sebeobhájců ze zahraničí – otevřeno pro všechny zájemce, jen v angličtině
Setkání sebeobhájců z ČR – otevřeno pro všechny zájemce, jen v češtině
Finanční komise Inclusion Europe – jen pro pozvané
16.30 – 17.00
Přestávka
17.00 – 19.00
Zasedání výboru Inclusion Europe – jen pro pozvané

Čtvrtek 1. června
Konference Europe in Action 2017: O mých vztazích a přátelství

10.30 – 11.45 1. Přivítání účastníků:
Maureen Piggot – předsedkyně Inclusion Europe
Senada Halilčevič – předsedkyně Evropské platformy sebeobhájců
Ivana Ambrosová – předsedkyně Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR
Jan Hamák – sebeobhájce
2. Kulturní program
3. Úvodní debata nad důležitosti vztahů, přátelství a lásky:
Tania Tsiora – Generální ředitelství pro sociální věci a zaměstnanost, Evropská komise
Václav Krása – předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, ČR
David Beňák náměstek ministra pro lidská práva a rovné příležitosti, ČR
11.45 – 12.00 Přestávka
12.00 – 12.55 O vztazích
1. Lidé kolem mě jsou pro mě důležití Ellen Goodey, Mencap, Velká Británie
2. Žádný člověk není ostrov sám pro sebe – Jan Paleček a Jan Paleček (otec a syn), ČR
3. Otázky a odpovědi
12.55 – 14.25 Oběd
14.25 – 15.40 Workshopy 1 – Moje lásky a přátelství
1. Naše cesta ke svatbě manželé Matůš a Rozka, Socia, Slovensko, přístupný workshop
2. Zuzka a já – Iva Šiková, SPMP Brno, ČR
3. Kdo jsem a jaké lidi mám rád/a – Petr Eisner, Anna Blažková, SPMP ČR, přístupný workshop
4. Jak je důležité mít přátele a známé, když chcete odejít z ústavu – Juultje Holla, Holandsko
15.40 – 16.10 Přestávka
16.10 – 17.25 Workshopy 2 – Zdraví a pohoda – součást dobrého života
1. Péče o zdraví žen s těžkým postižením – zkušenosti z rodiny. Film ČT a diskuze – Marie Kotačková, SPMP Třebíč, ČR
2. Jak se starat o své zdraví a co mi v tom může pomoci – Xenie Dočkálková, Zdeňka Miková, SPMP ČR, přístupný workshop
3. Podpora žen s kombinovaným postižením a epilepsií, které chtějí mít děti – MUDr. Jana Zárubová, ČR
4. Celostní přístup ve specializované zdravotní péči o lidi s postižením v běžném zdravotnickém zařízení. Zkušenosti z prosazování kvalitního života pro lidi s mentálním postižením – Jeanne Niklaus-Faust, ředitelka Lebenshilfe, Německo
17.25 Konec programu 1. dne
18.00 Recepce

Pátek 2. června
Konference Europe in Action 2017: O mých vztazích a přátelství

09.00 – 10.30 Sex a city
1. Tak to vidí (a cítí) rodiče – Ilse Achilles, Německo
2. Moje milá Vlaďka – Štěpán Půhonný, sebeobhájce, ČR
3. Můj partnerský život – Radka Jonášová, ČR
4. Projekt Život – Fundácio Som, Španělsko
5. Otázky a odpovědi
10-30 – 11.00
Přestávka
11.00 – 12.30
Workshopy 3 – Chození a sex
1. Možnosti pomoci a podpory lidem s postižením: co už existuje a co chybí – Petr Eisner, nezávislý expert na vztahy a sexualitu lidí s mentálním postižením, ČR
2. Příklad jak na to: pomoc, poradenství a podpora přímo do rodiny – Adrian Margineanu, Dory Jurchescu, Pentru Voi, Rumunsko
3. Co potřebují ženy s mentálním postižením, aby byly dobrými matkami: výzkum a zkušenosti – Jana Bernoldová, Zdeňka Adamčíková, ČR
4. Jsme stejní i jiní: o lidech s jiným sexuálním zaměřením – Héctor Santana Sánchez,
Moisés Oliva González, Španělsko,
přístupný workshop
12.30 – 14.00
Oběd
14.00 – 15.00
Workshopy 4 – Bezpečné známosti – bezpečné přátelství, láska i sex
1. Svéprávnost jako předpoklad partnerského vztahu – Senada Halilčevič, Udruga za samozastupanje, Chorvatsko
2. Hledáme lásku a přátelství na internetu: jak dodržovat bezpečnost – Pavlína Mroczkowská, Eva Kremlíková, projekt Safelabs, ČR, přístupný workshop
3. Život po násilí: zkušenosti žen z ústavů – sebeobhájce z Holandska, Juultje Holla – přístupný workshop
4. Ohrožení sexuálním násilím u lidí s MP – Martina Venglařová, psycholožka, psychoterapeutka, ČR
15.00 – 15.30 Přestávka
15.30 – 17.00
Bezpečné vztahy
1. Ohrožení sexuálním násilím u lidí se MP (shrnutí workshopu) – Martina Venglářová, psycholožka, psychoterapeutka, ČR
2. Panelová diskuze na 2 témata: prevence a ochrana lidí s mentálním postižením proti zneužívání a rodičovství lidí s mentálním postižením – MPSV, Policie ČR, Ministerstvo vnitra, kancelář Veřejné ochránkyně práv – Milan Šveřepa – moderátor
17.00 Konec programu 2. dne
19.00
Konferenční večeře

Sobota 3. června
Konference Europe in Action 2017: O mých vztazích a přátelství

09.00 – 10.30
Závěr a shrnutí konference
1. Vztahy člověka s těžkým mentálním postižením: cesty a křižovatky – Petra Odstrčilová, matka a speciální pedagožka, Modrý klíč, ČR
2. Proč je důležité bojovat za právo na lásku a vztahy – Harry Roche, Isabel Sanchez, Mencap, Velká Británie
3. Shrnutí a závěry z konference
4. Slovo na závěr
10.30 – 11.00
Přestávka
11.00 – 12.30
Workshopy 5 – opakování
1. Jak se starat o své zdraví a co mi v tom může pomoci – Xenie Dočkálková, Zdeňka Miková, přístupný workshop
2. Můj život se Zuzkou – Iva Šiková, SPMP Brno
12.30 – 14.00
Oběd a konec konference

Sobota 3. června
Doprovodné akce, není součástí konference Europe in Action 2017

14.00 – 15.30
Výroční shromáždění Inclusion Europe – pro členy Inclusion Europe
Konference SPMP ČR – pro členy SPMP ČR
15.30 – 16.00
Přestávka
16.00 – 18.00
Zasedání výboru Inclusion Europe – jen pro pozvané
Republikový výbor
SPMP ČR – jen pro pozvané

Prezentace a workshopy mj. zahrnují

Svéprávnost: nezbytný předpoklad k utváření vztahů
Senada Halilčević, Chorvatsko

Vztahy: klíčová součást společenského začlenění a úspěšné deinstitucionalizace
Juultje Holla, Nizozemí

Podpora v oblasti sexuality a vztahů: úspěchy a výzvy
Petr Eisner, Česko

Zjistěte více o řečnicích a řečnících.

Program aktualizujeme jak řečníci a řečnice Potvrzují svou účast. Sledujte tento web a také Inclusion Europe: Twitter a Facebook (anglicky).