Tag: Europe in action 2017

Looking back at Europe in Action 2017 in Prague

Thank you very much to everyone who came to #EuropeInAction 2017 in Prague! It was a great time with seminars, workshops and discussions which really gave food for thought, with motivated and knowledgeable speakers and enthusiastic participants!

Program Europe in Action 2017: O mých vztazích a přátelství

Mít přátele a partnera je důležité pro každého. Lidé s intelektovým postižením se ale často střetávají s potížemi, když se snaží utvořit vztahy s ostatními lidmi. Jejich rodiny přitom zažívají naděje a obavy, které jsou s tímto tématem spojené. Konference Europe in Action je příležitostí naslouchat zkušenostem s tímto tématem z první ruky – od lidí s postižením i jejich rodin. Konference je místo pro diskuzi, výměnu názorů a sdílení zkušeností,…

Přednášející na Europe in Action 2017: O mých vztazích a přátelství

Informace doplňujeme tak, jak řečníci a řečnice potvrzují svou účast. Sledujte Inclusion Europe, ať vám neunikne žádná aktualizace: Twitter a Facebook (anglicky).     Ilse Achilles, Německo Ilse má dvě dcery a jednoho syna. Syn má postižení. Jako žurnalistka napsala několik knih o životě lidí s postižením. Jedním z jejích témat je láska, partnerství, sex a rodičovství a jak si ho mohou užívat lidé s postižením. Ilse bude hovořit o hlavních překážkách na cestě k přátelství, lásce…

Speakers at Europe in Action 2017: Love, life and friendship

Here you can find an overview of the speakers at the conference. Speakers will be very diverse, with self-advocates, experts, family members and representatives of Inclusion Europe member organisations taking part. The information is updated as speakers confirm. Watch this space and follow Inclusion Europe on Twitter and Facebook to get the latest news.

Programme of Europe in Action 2017: Love, life and friendship

Finding friends and partners is important for everyone’s wellbeing. However, people with an intellectual disability often face difficulties when establishing such relationships. Their families, on the other hand, might have hopes but also fears when it comes to this issue.

Join the conference on Love, life and friendship, Europe in Action 2017 in Prague

        Registrations are now closed.